آنچه مردان باید در مورد زنان بدانند- اورجینالکتاب آنچه مردان باید در مورد زنان بدانند


برای زندگی بهتر زناشویی آشنایی با روانشناسی زنان و روانشناسی شخصیت زنان امری مهم و ضروری میباشد.شما با دانش از روانشناسی زنان بهتر میتوانید همسر خود را درک کنید و در کنار همسرتان زندگی خوبی داشته باشید.با آگاهی در مورد زنان میتوانید زندگی دائمی با همسرتان داشته باشید.متاسفانه به دلیل آگاهیهای کم از رازهایی در مورد زنان با هر مشکلی شاید کوچک زندگی زناشویی از هم میپاشد.کتاب رازهایی در باره زنان به شما آموزش میدهد و کمک میکند که طبع و روح همسر خود را درک کنید.کتاب آنچه مردان باید در مورد زنان بدانند در اختیار شماست تا با آگاهی از روانشناسی زنان در کنار همسرتان از زندگی لذت ببرید.


برخی از سر فصل هایی که در این مجموعه می آموزید:

1. روانشناسی زنان
2. مهم ترین نیاز زنان
3. باید بدانیم انسانها خوب یا بد نیست اند انسانها فقط متفاوت اند
4. شما چقدر به تفاوت ها احترام می گذارید
5. خصوصیات یک مرد ایده آل از نظر زنان
و....

دارای مجوز: 155/133321


قیمت کتاب رازهایی درباره زنان:8000 تومان

روانشناسی زنان,روانشناسی شخصیت زنان،آنچه زنان باید در مورد مردان بدانند،کتاب رازهایی درباره زنان،رازهایی در مورد زنان،در مورد زنان